RPM Sondaj

Jeoteknik Sondajcılığı Sondör Belgelendirme Kursu

17-21 Mart 2014 tarihinde 'Jeoteknik Sondajcılığı Sondör Belgelendirme Kursu' düzenlenecek.

Joeteknik Sondör Belgelendirme Kursu İzmir’de 17-21 MART 2014 tarihleri arasında yapılacak.

EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM KOŞULLARI

Öğrenim belgesi veya tastikname fotokopisi

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu (yeni tarihli-doktor kanaati kısmında mutlaka tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir yazması gerekmektedir)

Kişinin SGK dökümü

Nüfus cüzdan fotokopisi

Katılım Ücreti 750 TL‘dir. Başvuru sırasına göre kayıt alınacak olup, evrakların asıllarıyla birlikte son başvuru tarihi 13 Mart 2014 saat 15:00 dir

Eğitim sonunda sınav yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge verilecektir.

JEOTEKNİK SONDAJCILIĞI SONDÖR BELGELENDİRME KURSU

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler"de çalışanların yaptıkları işle ilgili "mesleki eğitim" almaları zorunludur.

2014 yılından itibaren Mesleki eğitimlerini belgelendiremeyenler 6331 sayılı yasa ve ilgili yönetmelik gereği çalıştırılamazlar.

13.07.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler"de çalışacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmelik gereği sondaj çalışmaları Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler kapsamındadır.

Bu kapsamda çalışanlar mesleki eğitimlerini belgelendirmek zorundadır.

MESLEKİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME YETKİSİ

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesinin Milli Eğitimle yaptığı protokol çerçevesinde meslek alanımızda çalışan tüm personelin mesleki eğitimlerini belgelendirme ve sertifikalandırma yetkisi almıştır.

BELGELENDİRME NASIL GERÇEKLEŞİR?

32-40 Saatlik eğitim programından sonra Milli Eğitim- Jeoloji Mühendisleri Odası eğitim görevlilerinden oluşacak sınav komisyonu ile birlikte kursa katılanlar sınava tabi tutulur. 100 üzerinden yazılı sınavdan 50, uygulama sınavından geçer not alan kursiyer belgeyi almaya hak kazanır. 10 gün içinde belgeler hazırlanarak teslim edilir.

MESLEKİ EĞİTİM ZORUNLULUĞUNUN DENETLENMESİ

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir.

İşverenler, bu Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.

MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ ALDIRMAMANIN CEZASI NEDİR?

6331 sayılı kanun gereği mesleki eğitimini belgelendirmeden işçi çalıştıran işverenlere çalıştırdıkları her işçi için her ay 1000TL cezai yaptırım uygulanacaktır.

KURSLAR ve EĞİTİMCİLERİ

"Jeoteknik Sondajcılığı Sondör Belgelendirme Kursu" 17-18-19-20-21 Mart 2014 tarihleri arasında TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından Tepekule eğitim Salonu ve DEÜ Torbalı Meslek Yüksekokulu‘nda gerçekleştirilecektir.

EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM KOŞULLARI

Okur yazar olmak ya da En az ilkokul mezunu olmak (tasdikname veya öğrenim belgesi fotokopisi)

Sektörde çalıştığını belgelemek (iş yeri yazısı ve SGK dökümü)

Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde çalışabilir raporu (yeni tarihl doktor kanaatinde tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir yazması gerekmektediri)

Nüfus Cüzdan fotokopisi

Katılım Ücreti 750 TL‘dir.

Başvuru sırasına göre kayıt alınacak olup, evrakların teslimi ile son başvuru tarihi 13.03.2014‘dür.

Eğitim sonunda sınav yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge verilecektir.

PROGRAM

A. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Modülü

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak.

B. Sondaj İşleri Modülü

Sondajcılık İşleri Yapmak

1. Sondaj

a) Malzeme taşıma ve kaldırma

b) Özel iş güvenliği kuralları

c) Malzeme tanıma ve kullanma

d) Sondaj makineleri, ekipmanları ve kullanımları

e) Sondaj makinelerinin tamir ve bakımları

f) Sondaj yöntemleri ve yapılışı

g) Uygun malzeme ve takım seçimi

h) Arazi deneyleri

ı) Genel jeoloji bilgisi

KAYIT

Başvurularda; kişi ya da şirketin adres, telefon, fatura bilgileri, katılımcı sayısı, katılımcıların isimleri, TMMOB‘a bağlı bir Oda‘ya üye olup olmadıkları bildirilmelidir.

JMO İzmir Şubesi zorunlu durumlarda, seminerleri iptal etme ve tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar.

ÖDEME

Banka kanalı ile yapılan ödemelerde, seminerin ve katılımcıların isimlerinin yazılı olduğu dekontun, JMO İzmir Şubesi‘ne fakslanması veya mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Ödemeler, eğitimden en az 5 gün öncesinden Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına İş Bankası Liman Şubesi 3427 473688 nolu hesaba (IBAN: TR87 0006 4000 0013 4270 4736 88) ya da Şubemizden kredi kartıyla yapılır.

BAŞVURU ADRESİ

1456 sokak No:8 Berin Aksoy Aprt. Kat:2 D:4 Alsancak - İzmir

Telefon :(232) 463 06 89 - (232) 463 11 83

Fax: (232) 463 95 50

e-mail : [email protected]

web sitesi : www.jmo.org.tr

EĞİTİM YERİ

Tepekule, Bayraklı-İzmir

Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Kuruluş - 2010 sondajcilar.com her hakkı saklıdır.