RPM Sondaj

TTK de sondaj ihalesi var

Türkiye Taşkömürü Kurumu sondaj ihalesi,TTK sondaj ihalesi,sondaj yedekleri ihalesi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 6 kalem sondaj yedekleri satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 30 Haziran 2020 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satın alma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. İhale konusu malzemenin 120 takvim günü içinde; Bülent Ecevit Caddesi’nde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı’na teslim edilmesi gerekiyor. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satın alma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 50 TL karşılığında temin edilebilecek. Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satın alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor. İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Kuruluş - 2010 sondajcilar.com her hakkı saklıdır.