RPM Sondaj
2017 Yılı Sondaj Fiyatları

Tmmob Jeoloji Mühendisleri Odası 2017 Yılı Asgari Ücret Tarifesi

SU SONDAJ HİZMETLERİ

27           J15         Alüvyon                12 1/2"  105 TL/m             Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti

28           J16         Alüvyon                15"         115 TL/m             Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti

29           J17         Alüvyon                17"         130 TL/m             Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti

30           J18         Alüvyon                17"         130 TL/m             Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti

31           J19         Yumuşak ve Orta Sert Formasyon 12 1/2"  140 TL/m             Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti

32           J20         Yumuşak ve Orta Sert Formasyon 15"         160 TL/m             Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti

33           J21         Yumuşak ve Orta Sert Formasyon 17"         170 TL/m             Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti

34           J22         Sert ve Aşındırıcı Formasyon          12 1/2"  170 TL/m             Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti

35           J23         Sert ve Aşındırıcı Formasyon          15"         200 TL/m             Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti

36           J24         Sert ve Aşındırıcı Formasyon          17"         230 TL/m             Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti

NOT: Su Sondajı Hizmeti; sadece delgi açım işleminden ibaret olup, borulama ve çakıllama ücret dışında tutulmuştur.

NOT: Sondaj birim fiyatları bölgesel koşullara göre değişebilmektedir.

 

SU YAPILARI JEOTEKNİK ETÜT VE RAPOR YAZIM BEDELLERİ

Büyük Su Yapıları (Baraj) için Jeoteknik Etüt ve Rapor Yazım Bedelleri

37           R12        1/25.000 ölçekli Ön İnceleme Etüdü ve Ön İnceleme Jeoteknik Etüt Rapor yazım bedeli (Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi harita ve kesitleri dahil)     adet        17.500 TL.

38           R13        Yapı Yeri Güzergahında 1/ 500 veya 1/1.000 ölçekli, Göl Alanında 1/25.000 ölçekli Planlama Etüdü ve Raporu yazım bedeli (Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi harita ve kesitleri dahil)  adet        43.000 TL.

39           R14        Yapı Yeri Güzergahında 1/ 500 veya 1/1.000 ölçekli, Göl Alanında 1/25.000 Ölçekli Kesin Proje Etüdü ve Raporu yazım bedeli (Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi harita ve kesitleri dahil)  adet        70.000 TL.

40           R15        4628 Sayılı Kanun çerçevesinde hazırlanan Fizibilite Raporlarının Jeoloji-Jeoteknik Etüt Raporu bölümünün hazırlanması bedeli           adet        17.500 TL.

Küçük Su Yapıları (Gölet ve Reğülatör) için Jeoteknik Etüt ve Rapor Yazım Bedelleri

41           R16        1/25.000 ölçekli Ön İnceleme Etüdü ve Ön İnceleme Jeoteknik Etüt Rapor yazım bedeli (Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi harita ve kesitleri dahil)     adet        14.000 TL.

42           R17        Yapı Yeri Güzergahında 1/ 500 veya 1/1.000 ölçekli, Göl Alanında 1/25.000 ölçekli Planlama Etüdü ve Raporu yazım bedeli (Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi harita ve kesitleri dahil)  adet        26.000 TL.

43           R18        Yapı Yeri Güzergahında 1/ 500 veya 1/1.000 ölçekli, Göl Alanında 1/25.000 Ölçekli Kesin Proje Etüdü ve Raporu yazım bedeli (Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi harita ve kesitleri dahil)  adet        44.000 TL.

44           R19        4628 Sayılı Kanun çerçevesinde hazırlanan Fizibilite Raporlarının Jeoloji-Jeoteknik Etüt Raporu bölümünün hazırlanması bedeli           adet        13.500 TL.

Sulama ve İçme Suyu İsale Hattı Güzergahları için Jeoteknik Etüt ve Rapor Yazım Bedelleri

45           R20        1.000/1/5.000 ölçekli Kanal Güzergahı Jeoteknik Etüt ve Rapor yazım bedeli  1km       1.400 TL.

 

Tünel Güzergahları için Jeoteknik Etüt ve Rapor Yazım Bedelleri

46           R21        1/25.000 ölçekli Tünel Jeolojik-Jeoteknik Ön Etüdü ve Raporunun hazırlanması            100m     14.000 TL.

47           R22        1/5.000 ölçekli Tünel Ön Proje Jeolojik-Jeoteknik Etüdü ve Raporunun hazırlanması    100m     31.000 TL.

48           R23        1/1.000-1/5.000 ölçekli Tünel Kesin Proje Jeolojik-Jeoteknik Etüdü ve Raporunun hazırlanması                100m     39.000 TL.

NOT Su yapıları için yapılan etüt ve rapor yazım ücretlerine sahada yapılan çalışmalar ve rapor yazım ücretleri dahil olup, arazi çalışmaları esnasında yapılan sondaj ve yerinde deneyler ile laboratuvar çalışmaları dahil değildir. Ayrıca çalışma alanının büyüklüğü ile güzergahının uzunluğuna bağlı olarak da aşağıda belirtilen oranlarda atış yapılmalıdır.

 

Göl alanı 5 km2 den fazla ise bu bedel her km2 için % 2 arttırılır.

Kanal güzergahı 5 km den fazla ise bu bedel her km için % 2 arttırılır.

Tünel uzunluğu 1 km den fazla ise bu bedel her km için % 25 arttırılır.

 

JEOLOJİ ETÜT HİZMETLERİ

Sıra        Kod No  İşin Adı Birimi     Birim Fiyatı TL.

1             J1            1/25.000 Ölçekli Jeolojik Etüt (Jeolojik harita ve kesitler dahil)              144 Km2(1 pafta)              27.300 TL.

2             J2            1/25.000 Ölçekli Jeolojik Etüt (Jeolojik harita ve kesitler dahil)              1Km2    865 TL.

3             J3            1/5.000 Ölçekli Jeolojik Etüt (Jeolojik harita ve kesitler dahil)                1Km2    1.400 TL.

4             J4            1/1.000 Ölçekli Jeolojik Etüt (Jeolojik harita ve kesitler dahil)                1Km2    2.100 TL.

5             R1          1/25.000 Ölçekli Jeolojik Etüt Raporu yazım bedeli  144 Km2(1 pafta alan için)             12.500 TL.

6             R2          1/25.000 Ölçekli Jeolojik Etüt Rapor yazım bedeli    1Km2    550 TL.

7             R3          1/5.000 Ölçekli Jeolojik Etüt Rapor yazım bedeli      1Km2    750 TL.

8             R4          1/1.000 Ölçekli Jeolojik Etüt Rapor yazım bedeli      1Km2    870 TL.

NOT Jeolojik Etüt: Jeolojik harita ve kesit hizmetlerinin bedeli + Rapor Yazım Bedelinin toplamından oluşur.

 

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ HİZMETLERİ

Sıra        Kod No  İşin Adı Birimi     Birim Fiyatı TL.

14           R10        1/25.000 Ölçekli Mühendislik Jeolojisi Etüdü Rapor yazım bedeli (Jeolojisi harita ve kesitleri dahil)           1Km2    3.000 TL

15           R11        1/1.000-1/5.000 Ölçekli Mühendislik Jeolojisi Etüdü Rapor yazım bedeli (Jeolojisi harita ve kesitleri dahil)              1Km2                7.000 TL

NOT Mühendislik jeoloji (jeoteknik) rapor yazım bedeline uygun ölçekte jeolojik harita ve kesitlerin hazırlanması,, hidrojeoloji ve mühendislik jeolojisi çalışmalarının yapılması, verilerin toplanması modellemelerin yapılması ve buna ilişkin rapor yazımını kapsamakta olup, bu bedele sahada yapılacak sondaj vb. araştırmalar ile saha ve laboratuvarlarda yapılması gerekli deneyler ile harç ve KDV gibi giderler dahil değildir.

 

ZEMİN SONDAJLARI HİZMETLERİ

A) TOPRAK (İNCE VE KABA TANELİ) ZEMİNLER İÇİN

16           J5            0.00-20.00m. arası toprak zeminler için sondaj yapılması      m            100 TL 

17           J6            20.00-40.00m. arası toprak zeminler için sondaj yapılması    m            120 TL 

18           J7            40m. üzerinde toprak zeminler için sondaj yapılması               m            140 TL 

B) BLOKLU VE KAYA ZEMİNLER İÇİN

20           J8            0.00-20.00m. arası bloklu ve kaya zeminler için sondaj yapılması       m            150 TL 

21           J9            20.00-40.00m. arası bloklu ve kaya zeminler için sondaj yapılması    m            170 TL 

22           J10         40m.üzerinde bloklu ve kaya zeminler için sondaj yapılması m            190 TL 

23           J11         Muayene çukuru açtırılması           adet        300 TL 

* Söz konusu fiyat tek bir muayene çukuru için geçerli olup, aynı sahada birden fazla muayene çukuru açılması durumunda her bir ilave muayene çukuru için 50 TL. ilave edilecektir.

 

C) DENİZDE YAPILAN ZEMİN VE TEMEL ETÜT SONDAJLARI

24           J12         0.00-20.00m. arası zeminlerde        m            300 TL 

25           J13         20.00-40.00m. arası zeminlerde     m            400 TL 

26           J14         0.00 - 40.00 m arası kayalarda       m            450 TL 

NOT Sondaj fiyatları jeoteknik amaçlı sondajları için geçerli olup su, madencilik, petrol, jeotermal ve (v.b.) derin sondajlar bu fiyatın dışındadır.

 

NOT Sondaj birim fiyatları bölgesel koşullara göre değişebilmektedir.

NOT Deniz sondajlarında suyun derinliği, akıntı miktarı ve kullanılan ekipmana göre yukarıdaki fiyatlar arttırılabilir.

 

HİDROJEOLOJİ ETÜT HİZMETLERİ

Sıra        Kod No  İşin Adı Birimi     Birim Fiyatı TL.

9             R5          1/25.000 Ölçekli Hidrojeolojik Etüt Rapor yazım Bedeli (Jeolojik harita ve kesitler dahil)             1Km2    2.000 TL.

10           R6          1/1.000-1/5.000 Ölçekli Hidrojeolojik Etüt Rapor yazım Bedeli (Jeolojik harita ve kesitler dahil)                75-100 ha(1Km2) dahil alan için  4.700 TL.

11           R7          1/1.000-1/5.000 Ölçekli Hidrojeolojik Etüt Rapor yazım Bedeli (Jeolojik harita ve kesitler dahil)                50-75 ha dahil alan için                4.000 TL.

12           R8          1/1.000-1/5.000 Ölçekli Hidrojeolojik Etüt Rapor yazım bedeli (Jeolojik harita ve kesitler dahil) 25-50 ha dahil alan için                3.500 TL.

13           R9          1/1.000-1/5.000 Ölçekli Hidrojeolojik Etüt Rapor yazım bedeli (Jeolojik harita ve kesitler dahil) 0-25 ha dahil alan için                2.600 TL.

NOT Hidrojeolojik rapor yazım bedeline uygun ölçekte jeolojik harita ve kesitlerin hazırlanması, hidrojeolojik çalışmaların yapılması, verilerin toplanması modellemelerin yapılmasını ve buna ilişkin rapor yazımını kapsamakta olup, havza içinde araştırma amaçlı sondajların açılması, saha ve laboratuvarlarda yapılması gerekli deneyler ile harç ve KDV gibi giderler dahil değildir.

 

ÇED RAPORU HAZIRLAMA BEDELİ

49           R24        ÇED Yönetmeliği’nin Ek-II listesindeki faaliyetler için hazırlanacak Proje Tanıtım Dosyasına esas olan 1/25.000 Ölçekli Jeolojik harita ve raporunun ile dosyanın hazırlanması           1Km2    1.700 TL

50           R25        ÇED Yönetmeliği’nin Ek-II listesindeki faaliyetler için hazırlanacak Proje Tanıtım Dosyasına esas olan 1/5.000 Ölçekli Jeolojik harita ve raporunun ile dosyanın hazırlanması           1Km2    3.000 TL

51           R26        ÇED Yönetmeliği’nin Ek-I listesindeki faaliyetler için hazırlanacak ÇED Raporuna esas olan 1/25.000 Ölçekli Jeolojik harita ve raporunun hazırlanması  1Km2    3.500 TL

52           R27        ÇED Yönetmeliği’nin Ek-I listesindeki faaliyetler için hazırlanacak ÇED Raporuna esas olan 1/5.000 Ölçekli Jeolojik harita ve raporunun hazırlanması  1Km2    4.100 TL

NOT ÇED kapsamında yapılması gereken sondajlar, laboratuar deneyleri v.b. hizmetler fiyata dahil değildir.

 

JEOTERMAL AKIŞKAN VE DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLERİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

53           R28        Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Projesine esas olacak 1/25.000 ölçekli Jeolojik Harita ve Kesitlerin hazırlanması       1 Km2   1.800 TL              

54           R29        Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Projesine esas olacak 1/10.000 ölçekli Jeolojik Harita ve Kesitlerin hazırlanması       1hektar  270 TL 

55           R30        Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Projesine esas olacak 1/5.000 ölçekli Jeolojik Harita ve Kesitlerin hazırlanması       1hektar  350 TL 

56           R31        Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Projesine esas olacak 1/1.000 ölçekli Jeolojik Harita ve Kesitlerin hazırlanması       1hektar  700 TL 

57           R32        Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Projesi ve Raporunun düzenlenmesi         her bir ruhsat sahası için                20.000 TL           

58           R33        Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama Faliyet Raporunun düzenlenmesi       her bir ruhsat sahası için   6.700 TL              

59           R34        Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı Belgelerinin Düzenlenmesi ve Başvurunun yapılması                her bir ruhsat sahası için   1.700 TL              

60           R35        Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi      her bir ruhsat sahası için                5.300 TL              

61           R36        Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi                her bir ruhsat sahası için   1.700 TL              

62           R37        Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Etüdü ve Raporunun düzenlenmesi             her bir ruhsat sahası için                6.700 TL              

63           R38        Jeotermal kuyuda jeolojik takip     günlük   400 TL 

64           R39        Jeotermal kuyuda sıcaklık ve basınç profili alınması ve değerlendirme raporu hazırlanması        adet        6.700 TL                Cihaz ve tüm ekipmanlar ve nakliyeleri dahildir.

65;          R40        1/1.000 ölçekli alterasyon zonlama haritasının hazırlanması (İnceleme,zonlama, örneklendirme dahil)   hektar    350 TL                x-ray, kimyasal ve izotrop analiz bedelleri bu fiyatlara dahil değildir.

66           R41        Jeotermal kuyuda üretim ve kısa süreli girişim testleri yapılması ve verilerin hidrojeolojik analizi, rapor hazırlanması                adet        1.700 TL               Test için gerekli tüm malzeme ve ekipmanlar ile bunlara ait giderler hariçtir.

67           R42        Jeotermal kaynağın rezervuar modelleme çalışması ve değerlendirmesi ile raporunun hazırlanması( jeoloji, jeofizik, jeokimya, kuyu logları, hidrojeoloji verilerin yorumlanması ve sistemin modellenmesini kapsar) adet        20.000 TL            Çalışmalar için gerekli tüm malzeme ve ekipmanlar ile bunlara ait giderler hariçtir.

68           R43        Jeotermal ve doğal mineralli su kuyu veya doğal çıkışlarından analiz için SU örneği alınması ile analiz verilerinin jeokimyasal değerlendirmesi ve raporunun yazılması              her bir rapor için  3.500 TL               Örneklerin laboratuvara nakliyesi ve analiz bedelleri hariçtir.

69           R44        Jeotermal ve doğal mineralli su kuyu veya doğal çıkışlarından analiz için GAZ örneği alınması ile analiz verilerinin jeokimyasal değerlendirmesi ve raporunun yazılması              her bir rapor için  3.500 TL               Örneklerin laboratuvara nakliyesi ve analiz bedelleri hariçtir.

ÖNEMLİ NOT

 

Arama Proje ve Raporları Jeotermal akışkanın ve Doğal Mineralli suyun arandığı sahada yapılması gereken tüm çalışmaların (jeoloji harita ve kesitleri, jeofizik aletsel araştırma sonuçları, koyu logları, suyun hidrolojisi ve hidrojeokimyası v.b. )bir bütün halinde derlenerek karşılaştırılması ve sonucunda düzenlenecek raporu belirtmektedir.

İşletme Proje ve Raporları bölümünde belirtilen fiyat sadece jeoloji mühendisliği ile ilgili hizmetlerini kapsamaktadır.İşletme projesi kapsamında diğer mühendislik disiplinlerinin yapacakları çalışmalar bu fiyatın dışındadır.

Teknik Sorumlu Jeoloji Mühendisi için ödenecek ücret sadece Teknik Sorumluluğu için olup diğer hizmetleri için ayrıca ücret ödenecektir.

 

YERALTISUYU RAPORU HİZMETLERİ BEDELİ

70           R45        YAS Arama Belgesinin hazırlanması            Her bir kuyu için 800 TL. YAS Arama Belgesi; Arazi çalışması ile kuyu yerinin saptanması, Kuyu yeri koordinatlarının alınması ve haritaya işaretlenmesi, Kuyunun 500m. çevresindeki resmi ve belgeli şahıs kuyuları ile kaynakların araştırılması, Kuyu inşa ve tatbik projesinin hazırlanması ile Kuyu açılacak saha hakkında hidrojeolojik etüt yapılması ve raporlarının hazırlanması hizmetlerini kapsar.

71           R46        YAS Kullanma Belgesinin hazırlanması       Her bir kuyu için 1100 TL.               YAS Kullanma Belgesi; Arazide kuyu yerinin sondaj firmasına gösterilmesi, Gerçek kuyu yeri koordinatlarının alınması ve haritaya işaretlenmesi, Kuyu delgi çalışmasının takibinin yapılarak kuyu tatbik projesine uygun yapılamasının kontrolü,,Kuyu delgi sonrası kırıntı numune incelemesi ve gerekli aletsel testlerin yapılması, Kuyu techiz şemasının saptanması, Kuyu inkişafının takibi ve YAS hakkında bilgi toplanması, Su numunesi alımı, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması ile Kuyu Kütüğü Projesi hazırlanması hizmetlerini kapsar.

72           R47        YAS Tadil ve Yenileme Belgesinin hazırlanması        Her bir kuyu için 600 TL. YAS Tadil ve Yenileme Belgesi; Kuyu yeri koordinatının alınması ve haritaya işaretlenmesi,, Su numunesi alımı, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması ile Kuyu Kütüğü Projesinin hazırlanması hizmetlerini kapsar.

73           R48        YAS Analiz ve Kullanabilirliğin Değerlendirilmesinin yapılması             Her bir kuyu için 250 TL. Her bir numune için yetkilendirilmiş laboratuarda su numunesi analizin bedelini kapsar

74           R49        YAS Dinamik ve Statik Seviyesinin Belirlenmesi Amacıyla Pompa Tecrübelerinin yapılması       TL/Saat 100 TL. Pompa tecrübe testinin takibi ve pompaj raporunun hazırlanması hizmetlerini kapsar

75           R50        Kuyu Etkileşim Raporu     Adet       350 TL. Kuyular arasında etkileşimin bulunup bulunmadığını gösterir rapor

NOT-1Su numunesi analizi yaptırılması birim fiyata dahil değildir.

NOT-2DSİ Genel Müdürlüğünce Hazırlanması Zorunlu olan Belge ce Eklerinin Hazırlanmasını kapsar.

 

MADENCİLİK HİZMETLERİ BEDELİ

76           R51        1/5000-1/10000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritasının Hazırlanması (görünür, muhtemel,mümkün rezerv koordinatlarının belirlenmesi)1.Grup ruhsatlarda      0-10ha. Kadar     2.500 TL

77           R51        1/5000-1/10000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritasının Hazırlanması (görünür, muhtemel,mümkün rezerv koordinatlarının belirlenmesi)1.Grup ruhsatlarda      10-50 ha.kadar   3.300 TL.

78           R52        1/5000-1/10000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritasının Hazırlanması (görünür, muhtemel,mümkün rezerv koordinatlarının belirlenmesi)2. ve3.Grup ruhsatlarda             0-100 ha. Kadar  3.700 TL.

79           R53        1/5000-1/10000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritasının Hazırlanması (görünür, muhtemel,mümkün rezerv koordinatlarının belirlenmesi)4.grup ruhsatlarda       0-2000ha. Kadar                4.600 TL.

80           R54        1/5000-1/10000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritasının Hazırlanması (görünür, muhtemel,mümkün rezerv koordinatlarının belirlenmesi)5.Grup ruhsatlarda      0-1000ha. Kadar                4.100 TL.

81           R55        1/500 veya 1/100 Ölçekli Yer altı Maden Jeolojisi Haritasının Hazırlanması    m.           60 TL.

82           R56        1/5000 Ölçekli Maden Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması( Görünür, muhtemel, mümkün rezervlerini içeren jeolojik etüt raporları)1.Grup Ruhsatlarda          0-10 ha. Kadar    1.100 TL.

83           R57        1/5000 Ölçekli Maden Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması( Görünür, muhtemel, mümkün rezervlerini içeren jeolojik etüt raporları)1.Grup Ruhsatlarda          10-50 ha. Kadar  1.200 TL.

84           R58        1/5000 Ölçekli Maden Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması( Görünür, muhtemel, mümkün rezervlerini içeren jeolojik etüt raporları)2.ve3.Grup Ruhsatlarda  0-100 ha. kadar  1.500 TL.

85           R59        1/5000 Ölçekli Maden Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması( Görünür, muhtemel, mümkün rezervlerini içeren jeolojik etüt raporları)4.Grup Ruhsatlarda          0-2000ha.Kadar 2.000 TL.

86           R60        1/5000 Ölçekli Maden Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması( Görünür, muhtemel, mümkün rezervlerini içeren jeolojik etüt raporları)5.Grup Ruhsatlarda          0-1000ha. Kadar                1.900 TL.

87           R61        1/500 veya 1/100 Ölçekli Yeraltı Maden Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması  100 m için            650 TL.

88           R62        Maden Arama Sondaj,Yarma v.b Öneri Raporunun Hazırlanması 1. ve 2. Grup Madenler için                   3.000 TL.

89           R63        Maden Arama Sondaj,Yarma v.b Öneri Raporunun Hazırlanması 3.grup madenler için                               10.000 TL.

90           R64        Maden Arama Sondaj,Yarma v.b Öneri Raporunun Hazırlanması 4.ve 5. Grup Madenler için                    6.000 TL.

91           R65        1/500-1/1000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritası Hazırlanması 1-a Grup Ruhsatlarda                       4.200 TL.

92           R66        1/500-1/1000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritası Hazırlanması 1-b Grup Ruhsatlarda                      7.000 TL.

93           R66        1/500-1/1000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritası Hazırlanması 2. ve 3. Grup Ruhsatlarda                               8.000 TL.

94           R67        1/500-1/1000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritası Hazırlanması 4. ve 5. Grup Ruhsatlarda                               13.500 TL.

95           R68        Sondaj Korelasyon Haritası Hazırlanması  Her yatak başına               15.000 TL

96           R69        Kaynak Tahmin ve Rezervuar Rapor Bedeli              Her Yataklanma başına   4.000 TL.

97           R70        İşletme Projesi(I ve IIa gurubu madenler için)            Ruhsat başına     4.600 TL.

98           R71        İşletme Projesi (IIb, III ve V. gurup madenler için)    Ruhsat başına     5.000 TL.

99           R72        İşletme Projesi (IV. Grup madenler için)       Her Yataklanma başına   10.000 TL.

100         R73        Fizibilite Projesi Raporu Bedeli (arazi faaliyetleri hariç)            Her Bir Yatak Grubu Başına           10.000 TL.

101         R74        Maden Araba Projesi Hazırlanması              Ruhsat Başına    4.000 TL.

102         R75        Ön İnceleme Raporu         Ruhsat Başına    2.000 TL.

103         R76        Ön Arama Faaliyet Raporu             Ruhsat Başına    4.000 TL.

104         R77        Genel Arama Faaliyet Raporu        Ruhsat Başına    5.500 TL.

105         R78        Detay Arama Faaliyet Raporu        Ruhsat Başına    7.000 TL.

106         R79        Maden Sahası Terk Raporunun Hazırlanması (Arama Ruhsatlarında)              Ruhsat Başına    1.100 TL.

107         R80        Maden Sahası Terk Raporunun Hazırlanması (İşletme Ruhsatlarında)              Ruhsat Başına    5.000 TL.

108         R81        Sevk Fişi Talep Formu Hazırlanması            Her Bir Yatak Grubu Başına           1.050 TL.

Not Madencilik hizmetlerinde; maden sondajı, örnek alımı, yarma veya oluk numunesi alınması, kimyasal analizler, sıvı kapanım analizleri fiyatın dışındadır

 

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPOR BEDELİ

İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu Bedeli (Gözlemsel Etütler için)

109         R82        1/100.000 veya 1/50.000 Bölge/Çevre Düzeni Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Bedeli           1 km2 alan için                1.500 TL.

110         R83        1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Bedeli          1 km2 alan için   3.000 TL.

111         R84        1/5.000 Ölçekli İmar Planına Esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu bedeli              1 km2 alan için   5.000 TL.

112         R85        1/2.000 Ölçekli İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu bedeli              25.000ha-50.000(dahil)ha alan için                130.000 TL.

113         R86        1/2.000 Ölçekli İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu bedeli              1.000ha-25.000(dahil)ha alan için 65.000 TL.

114         R87        1/2.000 Ölçekli İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu bedeli              500ha-1.000(dahil)ha alan için       26.000 TL.

115         R88        1/1.000 Ölçekli İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu bedeli              400ha-500 ha (dahil) alan için        13.000 TL.

116         R89        1/1.000 Ölçekli İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu bedeli              300ha-400 ha (dahil) alan için        11.300 TL.

117         R90        1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli               200ha-300ha (dahil) alan için         10.000 TL.

118         R91        1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli               100ha-200ha (dahil) alan için         8.200 TL.

119         R92        1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli               50ha-100ha (dahil) alan için           6.750 TL.

120         R93        1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli               25ha-50ha (dahil) alan için              6.000 TL.

121         R94        1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli               10ha-25ha (dahil) alan için              5.500 TL.

122         R95        1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli               5ha-10ha (dahil) alan için                4.750 TL.

123         R96        1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli               1ha-5ha (dahil) alan için   4.200 TL.

124         R97        1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli               1ha için (5.00-10.00m2 dahil alan için)                3.400 TL.

İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu Bedeli (Gözlemsel Etütler için)

125         R98        1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu (0-5000 m2 dahil)        2.500-5.00 m2 alan için)   3.000 TL.

126         R99        1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu (0-2500 m2 dahil)        0-2.500 m2 alan için)        2.500 TL.

Not-1 İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Bedeli (Sondaja Dayalı Etütler İçin): Gözlemsel olarak hazırlanacak olan İmar Planına Esas ölçeğine uygun Jeolojik-Jeoteknik Etüt Rapor Bedeline ilave olarak aşağıda belirtilen kalemler eklenecektir.

Sondaj ve arazide yerinde deneylerin yaptırılmasının toplam maliyeti

Muayene çukuru açtırılması toplam maliyeti.

Laboratuar deney numunelerin nakli ve deney ücretleri toplam maliyetleri

Paleosismoloji çalışmalarının toplam bedeli

Not-2 İmar Planına esas olarak hazırlanacak olan jeoteknik etüt raporlarında gerek gözlemsel olarak gerekse de sondaja dayalı olarak yapılacak çalışmalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tarafından yayımlanan Jeoloji-Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Genelgesi formata uygun raporlar düzenlenecektir.

 

İMAR PLANINA ESAS OLARAK DÜZENLECEK OLAN JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

PARSEL BAZINDA YAPILAN JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI (ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ RAPORLARI)

127         R100      1. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 0-500 m2 Bina oturum taban alanı için                950 TL.

128         R101      1. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 500-1.000 m2 Bina oturum taban alanı için         1.300 TL.

129         R102      1. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 1.000-2.000 m2 Bina oturum taban alanı için         1.600 TL.

130         R103      1. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 2.000 m2 nin üstü bina oturum alanına sahip yapılar için                2.000 TL.

131         R104      2.ve 3. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli          0-500 m2 (Bina oturum taban alanı için)  1.150 TL.

132         R105      2.ve 3. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli          500-1.000 m2 (Bina oturum taban alanı için)   1.400 TL.

133         R106      2.ve 3. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli          1.000-1.500 m2 (Bina oturum taban alanı için)   1.750 TL.

134         R107      2.ve 3. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli          1.500-2.000 m2 (Bina oturum taban alanı için)   2.100 TL.

135         R108      2.ve 3. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli          2.000-2.500 m2 (Bina oturum taban alanı için)   2.500 TL.

136         R109      2.ve 3. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli          2.500-3.000 m2 (Bina oturum taban alanı için)   2.800 TL.

137         R110      2.ve 3. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli          3.000-3.500 m2 (Bina oturum taban alanı için)   3.200 TL.

138         R111      2.ve 3. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli          3.500-4.000 m2 (Bina oturum taban alanı için)   3.600 TL.

139         R112      2.ve 3. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli          4.000-5.000 m2 bina oturum taban alanı için    4.000 TL.

140         R113      2.ve 3. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli          5.000-6.000 m2 bina oturum taban alanı için    4.300 TL.

ÖNEMLİ NOT: Yapılan hesaplamalarda aşağıda bulunan hizmetleri içermemektedir.

 

Muayene Çukuru açtırılması

Sondajcılık Hizmetlerinin toplam bedeli

Laboratuar Numunesi Nakli ve Laboratuar Deney Ücreti

KDV

Resim, Harç, Damga Pulu vb.

PARSEL BAZINDA YAPILACAK ZEMİN VE TEMEL ETÜTLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR

- Deprem Bölgelerinden bağımsız olarak İmar planına esas jeolojik, jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etüt raporlarında Uygun Alan(UA) içerisinde yer alan; bodrum kat dahil üç kata kadar olan ve toplam alanı 500m2 büyüklüğü geçmeyen yapılar, basit atölye tipi yapılar, tarım ve hayvancılık amaçlı basit zirai yapılar, alt ve üst toprak seviyeleri arasında yükseklik farkının 2 m’yi geçmediği istinat yapıları ve kazı iksaları, bina ve bina türü yapılar için gerekli olan altyapı imalatları (kanalizasyon, temiz su, elektrik, doğalgaz vb.) 1. Kategori içinde değerlendirilecek olup, araştırma çukuruna dayalı Gözlemsel etüt raporları kabul edilecektir.

İmar Planı’na esas jeolojik, jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etüt raporlarında yapı yapılmasında sakınca görülmeyen alanlarda inşa edilen yapılar, yüzeysel (tekil, sürekli veya radye) temeller, zemin iyileştirmesi gerektiren yapılar, kazıklı derin temeller, alt-üst seviye farkı 2 m’yi geçen istinat yapıları, dolgular, seddeler, zemin veya kaya ankraj ve bulonları gibi yapı veya yapı kısımları 2. Kategori içinde değerlendirilecek olup, sondaj, arazide yerinde deneyler ve laboratuvar çalışmalarına dayalı hazırlanan raporlar kabul edilecektir.

10 kat ve üzeri yük taşıyan yüksek katlı yapılar, yerleşim bölgelerinde civar yapıları etkileyebilecek çok bodrumlu derin kazılar, ağır dinamik yük etkisi altındaki makine temelleri, zararlı kimyasal maddeler içeren ve depolayan tesisler, silolar 3. Katagori içinde değerlendirilecektir.

– 1.Kategoriye giren yapılarda;

a) 0-500m² (500m² alan dahil)taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az üç adet muayene çukuru açtırılacaktır.

b) 500-1000m² (1000m² alan dahil) taban alanına sahip basit atölye tipi yapılar ile zirai yapılarda temel taban kotundan itibaren en az dört adet muayene çukuru açtırılacaktır.

c) 1000-2000m² (2000m² alan dahil) taban alanına sahip basit atölye tipi yapılar ile zirai yapılarda temel taban kotundan itibaren en az beş adet muayene çukuru açtırılacaktır.

d) 2000m² geçen tek katlı zirai yapılarda her 1000m² ilave yapı alanı için bir adet araştırma çukuru açmak gereklidir.

- Muayene çukurlarının derinliği temel taban kotundan itibaren en az 1.00m. olacak şekilde planlanacak olup, Araştırma çukurundaki zemin ve kaya tanımlamaları TS EN ISO 14688-1,14688-2,14689-1 standartlarına uygun olarak yapılacaktır.

-2.ve 3.Kategoriye giren yapılarda;

a) 0-500m² (500m² dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az üç adet 15.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır.

b) 500-1000m² (1000m² alan dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az dört adet 15.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır.

c) 1000-1500m² (1500m² alan dahil) ) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az beş adet 15.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır.

d) 1500-2000m²( 2000m² alan dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az altı adet 15.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır.

e) 2000-2500m² ( 2500m² alan dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az yedi adet 15.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır.

f) 2500-3.000m² (3000m² alan dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az sekiz adet 15.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır.

g) 3.000-4000m² (4000m² alan dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az dokuz adet 15.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır.

h) 4000-5000m² (5000m² alan dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az on adet 15.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır.

ı) 5000-6000m² (6000m² alan dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az on bir 15.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır.

-Sondajlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapılar İçin Temel Sondajları Teknik Şartnamesine göre yapılacaktır.

- Zemin birimlerin arazideki dağılımı, planlanan yapı temelinin boyutları, derinliği ve zemine aktardığı yükler ile çevre yapılar vb. gibi unsurlar dikkate alınarak, sondaj sayısı üçten az olmamak üzere belirlenmeli, yapının taban alanının her 500 m2 artışında bir sondaj ilave edilecek şekilde planlaması ve yapılmasına dikkate edilecektir.

- Sondajlar, dilatasyonla ayrılmış geniş oturma alanına sahip yapılarda, dilatasyonla ayrılan her bloğun altına en az bir adet gelecek şekilde planlanmalıdır.

- Şev duraylılığı sorunları görülen alanla

Yorumlar

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!
Bunları da okumak ister misiniz?

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Kuruluş - 2010 sondajcilar.com her hakkı saklıdır.