RPM Sondaj

Sondaj fiyatları 2019 için belirlendi

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 01.01.2019 - 31.12.2019 - JEOLOJİ ETÜT HİZMETLERİ 2019 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLEDİ.

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 01.01.2019 - 31.12.2019 - JEOLOJİ ETÜT HİZMETLERİ 2019 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLEDİ.
Sıra    Kod No    İşin Adı    Birimi    Birim Fiyatı TL.
1    J1    1/25.000 Ölçekli Jeolojik Etüt (Jeolojik harita ve kesitler dahil)    144 Km2(1 pafta)    39.250 TL.
2    J2    1/25.000 Ölçekli Jeolojik Etüt (Jeolojik harita ve kesitler dahil)    1Km2    1.250 TL.
3    J3    1/5.000 Ölçekli Jeolojik Etüt (Jeolojik harita ve kesitler dahil)    1Km2    2.000 TL.
4    J4    1/1.000 Ölçekli Jeolojik Etüt (Jeolojik harita ve kesitler dahil)    1Km2    3.000 TL.
5    R1    1/25.000 Ölçekli Jeolojik Etüt Raporu yazım bedeli    144 Km2(1 pafta alan için)    18.000 TL.
6    R2    1/25.000 Ölçekli Jeolojik Etüt Rapor yazım bedeli    1Km2    790 TL.
7    R3    1/5.000 Ölçekli Jeolojik Etüt Rapor yazım bedeli    1Km2    1.100 TL.
8    R4    1/1.000 Ölçekli Jeolojik Etüt Rapor yazım bedeli    1Km2    1.250 TL.
NOT Jeolojik Etüt: Jeolojik harita ve kesit hizmetlerinin bedeli + Rapor Yazım Bedelinin toplamından oluşur.

HİDROJEOLOJİ ETÜT HİZMETLERİ
Sıra    Kod No    İşin Adı    Birimi    Birim Fiyatı TL.
9    R5    1/25.000 Ölçekli Hidrojeolojik Etüt Rapor yazım Bedeli (Jeolojik harita ve kesitler dahil)    1Km2    2.875 TL.
10    R6    1/1.000-1/5.000 Ölçekli Hidrojeolojik Etüt Rapor yazım Bedeli (Jeolojik harita ve kesitler dahil)    75-100 ha(1Km2) dahil alan için    6.750 TL.
11    R7    1/1.000-1/5.000 Ölçekli Hidrojeolojik Etüt Rapor yazım Bedeli (Jeolojik harita ve kesitler dahil)    50-75 ha dahil alan için    5.750 TL.
12    R8    1/1.000-1/5.000 Ölçekli Hidrojeolojik Etüt Rapor yazım bedeli (Jeolojik harita ve kesitler dahil)    25-50 ha dahil alan için    5.000 TL.
13    R9    1/1.000-1/5.000 Ölçekli Hidrojeolojik Etüt Rapor yazım bedeli (Jeolojik harita ve kesitler dahil)    0-25 ha dahil alan için    3.750 TL.
NOT Hidrojeolojik rapor yazım bedeline uygun ölçekte jeolojik harita ve kesitlerin hazırlanması, hidrojeolojik çalışmaların yapılması, verilerin toplanması modellemelerin yapılmasını ve buna ilişkin rapor yazımını kapsamakta olup, havza içinde araştırma amaçlı sondajların açılması, saha ve laboratuvarlarda yapılması gerekli deneyler ile harç ve KDV gibi giderler dahil değildir.

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ HİZMETLERİ
Sıra    Kod No    İşin Adı    Birimi    Birim Fiyatı TL.
14    R10    1/25.000 Ölçekli Mühendislik Jeolojisi Etüdü Rapor yazım bedeli (Jeolojisi harita ve kesitleri dahil)    1Km2    4.300 TL
15    R11    1/1.000-1/5.000 Ölçekli Mühendislik Jeolojisi Etüdü Rapor yazım bedeli (Jeolojisi harita ve kesitleri dahil)    1Km2    10.000 TL
NOT Mühendislik jeoloji (jeoteknik) rapor yazım bedeline uygun ölçekte jeolojik harita ve kesitlerin hazırlanması,, hidrojeoloji ve mühendislik jeolojisi çalışmalarının yapılması, verilerin toplanması modellemelerin yapılması ve buna ilişkin rapor yazımını kapsamakta olup, bu bedele sahada yapılacak sondaj vb. araştırmalar ile saha ve laboratuvarlarda yapılması gerekli deneyler ile harç ve KDV gibi giderler dahil değildir.

ZEMİN SONDAJLARI HİZMETLERİ
A) TOPRAK (İNCE VE KABA TANELİ) ZEMİNLER İÇİN
16    J5    0.00-20.00m. arası toprak zeminler için sondaj yapılması    m    145 TL     
17    J6    20.00-40.00m. arası toprak zeminler için sondaj yapılması    m    175 TL     
18    J7    40m. üzerinde toprak zeminler için sondaj yapılması    m    200 TL     
19    A    Standart Penetrasyon Testi (SPT)    adet    70 TL     
B    İnce cidarlı tüple örselenmemiş örnek alımı (UD)    adet    95 TL     
C    Permabilite Testi    adet    155 TL     
D    Basınçlı Su Testi (BST)    adet    220 TL     
B) BLOKLU VE KAYA ZEMİNLER İÇİN
20    J8    0.00-20.00m. arası bloklu ve kaya zeminler için sondaj yapılması    m    210 TL     
21    J9    20.00-40.00m. arası bloklu ve kaya zeminler için sondaj yapılması    m    245 TL     
22    J10    40m.üzerinde bloklu ve kaya zeminler için sondaj yapılması    m    275 TL     
23    J11    Muayene çukuru açtırılması    adet    430 TL    
* Söz konusu fiyat tek bir muayene çukuru için geçerli olup, aynı sahada birden fazla muayene çukuru açılması durumunda her bir ilave muayene çukuru için 50 TL. ilave edilecektir.
C) DENİZDE YAPILAN ZEMİN VE TEMEL ETÜT SONDAJLARI
24    J12    0.00-20.00m. arası zeminlerde    m    430 TL     
25    J13    20.00-40.00m. arası zeminlerde    m    575 TL     
26    J14    0.00 - 40.00 m arası kayalarda    m    640 TL     
NOT Sondaj fiyatları jeoteknik amaçlı sondajları için geçerli olup su, madencilik, petrol, jeotermal ve (v.b.) derin sondajlar bu fiyatın dışındadır.

NOT Sondaj birim fiyatları bölgesel koşullara göre değişebilmektedir.

NOT Deniz sondajlarında suyun derinliği, akıntı miktarı ve kullanılan ekipmana göre yukarıdaki fiyatlar arttırılabilir.

SU SONDAJ HİZMETLERİ
27    J15    Alüvyon    12 1/2"    150 TL/m    Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti
28    J16    Alüvyon    15"    170 TL/m    Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti
29    J17    Alüvyon    17"    190 TL/m    Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti
30    J18    Alüvyon    17"    190 TL/m    Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti
31    J19    Yumuşak ve Orta Sert Formasyon    12 1/2"    200 TL/m    Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti
32    J20    Yumuşak ve Orta Sert Formasyon    15"    230 TL/m    Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti
33    J21    Yumuşak ve Orta Sert Formasyon    17"    245 TL/m    Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti
34    J22    Sert ve Aşındırıcı Formasyon    12 1/2"    245 TL/m    Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti
35    J23    Sert ve Aşındırıcı Formasyon    15"    290 TL/m    Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti
36    J24    Sert ve Aşındırıcı Formasyon    17"    330 TL/m    Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti
NOTSu Sondajı Hizmeti; sadece delgi açım işleminden ibaret olup, borulama ve çakıllama ücret dışında tutulmuştur.

NOTSondaj birim fiyatları bölgesel koşullara göre değişebilmektedir.

SU YAPILARI JEOTEKNİK ETÜT VE RAPOR YAZIM BEDELLERİ
Büyük Su Yapıları (Baraj) için Jeoteknik Etüt ve Rapor Yazım Bedelleri
37    R12    1/25.000 ölçekli Ön İnceleme Etüdü ve Ön İnceleme Jeoteknik Etüt Rapor yazım bedeli (Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi harita ve kesitleri dahil)    adet    25.000 TL.
38    R13    Yapı Yeri Güzergahında 1/ 500 veya 1/1.000 ölçekli, Göl Alanında 1/25.000 ölçekli Planlama Etüdü ve Raporu yazım bedeli (Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi harita ve kesitleri dahil)    adet    62.000 TL.
39    R14    Yapı Yeri Güzergahında 1/ 500 veya 1/1.000 ölçekli, Göl Alanında 1/25.000 Ölçekli Kesin Proje Etüdü ve Raporu yazım bedeli (Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi harita ve kesitleri dahil)    adet    100.000 TL.
40    R15    4628 Sayılı Kanun çerçevesinde hazırlanan Fizibilite Raporlarının Jeoloji-Jeoteknik Etüt Raporu bölümünün hazırlanması bedeli    adet    25.000 TL.
Küçük Su Yapıları (Gölet ve Reğülatör) için Jeoteknik Etüt ve Rapor Yazım Bedelleri
41    R16    1/25.000 ölçekli Ön İnceleme Etüdü ve Ön İnceleme Jeoteknik Etüt Rapor yazım bedeli (Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi harita ve kesitleri dahil)    adet    20.000 TL.
42    R17    Yapı Yeri Güzergahında 1/ 500 veya 1/1.000 ölçekli, Göl Alanında 1/25.000 ölçekli Planlama Etüdü ve Raporu yazım bedeli (Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi harita ve kesitleri dahil)    adet    37.500 TL.
43    R18    Yapı Yeri Güzergahında 1/ 500 veya 1/1.000 ölçekli, Göl Alanında 1/25.000 Ölçekli Kesin Proje Etüdü ve Raporu yazım bedeli (Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi harita ve kesitleri dahil)    adet    63.000 TL.
44    R19    4628 Sayılı Kanun çerçevesinde hazırlanan Fizibilite Raporlarının Jeoloji-Jeoteknik Etüt Raporu bölümünün hazırlanması bedeli    adet    19.500 TL.
Sulama ve İçme Suyu İsale Hattı Güzergahları için Jeoteknik Etüt ve Rapor Yazım Bedelleri
45    R20    1.000/1/5.000 ölçekli Kanal Güzergahı Jeoteknik Etüt ve Rapor yazım bedeli    1km    2.000 TL.
Tünel Güzergahları için Jeoteknik Etüt ve Rapor Yazım Bedelleri
46    R21    1/25.000 ölçekli Tünel Jeolojik-Jeoteknik Ön Etüdü ve Raporunun hazırlanması    100m    20.000 TL.
47    R22    1/5.000 ölçekli Tünel Ön Proje Jeolojik-Jeoteknik Etüdü ve Raporunun hazırlanması    100m    44.500 TL.
48    R23    1/1.000-1/5.000 ölçekli Tünel Kesin Proje Jeolojik-Jeoteknik Etüdü ve Raporunun hazırlanması    100m    56.000 TL.
NOT Su yapıları için yapılan etüt ve rapor yazım ücretlerine sahada yapılan çalışmalar ve rapor yazım ücretleri dahil olup, arazi çalışmaları esnasında yapılan sondaj ve yerinde deneyler ile laboratuvar çalışmaları dahil değildir. Ayrıca çalışma alanının büyüklüğü ile güzergahının uzunluğuna bağlı olarak da aşağıda belirtilen oranlarda atış yapılmalıdır.

Göl alanı 5 km2 den fazla ise bu bedel her km2 için % 2 arttırılır.
Kanal güzergahı 5 km den fazla ise bu bedel her km için % 2 arttırılır.
Tünel uzunluğu 1 km den fazla ise bu bedel her km için % 25 arttırılır.
ÇED RAPORU HAZIRLAMA BEDELİ
49    R24    ÇED Yönetmeliği?nin Ek-II listesindeki faaliyetler için hazırlanacak Proje Tanıtım Dosyasına esas olan 1/25.000 Ölçekli Jeolojik harita ve raporunun ile dosyanın hazırlanması    1Km2    2.500 TL
50    R25    ÇED Yönetmeliği?nin Ek-II listesindeki faaliyetler için hazırlanacak Proje Tanıtım Dosyasına esas olan 1/5.000 Ölçekli Jeolojik harita ve raporunun ile dosyanın hazırlanması    1Km2    4.375 TL
51    R26    ÇED Yönetmeliği?nin Ek-I listesindeki faaliyetler için hazırlanacak ÇED Raporuna esas olan 1/25.000 Ölçekli Jeolojik harita ve raporunun hazırlanması    1Km2    5.000 TL
52    R27    ÇED Yönetmeliği?nin Ek-I listesindeki faaliyetler için hazırlanacak ÇED Raporuna esas olan 1/5.000 Ölçekli Jeolojik harita ve raporunun hazırlanması    1Km2    5.875 TL
NOT ÇED kapsamında yapılması gereken sondajlar, laboratuar deneyleri v.b. hizmetler fiyata dahil değildir.

JEOTERMAL AKIŞKAN VE DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLERİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
53    R28    Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Projesine esas olacak 1/25.000 ölçekli Jeolojik Harita ve Kesitlerin hazırlanması    1 Km2    3.125 TL     
54    R29    Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Projesine esas olacak 1/10.000 ölçekli Jeolojik Harita ve Kesitlerin hazırlanması    1hektar    625 TL     
55    R30    Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Projesine esas olacak 1/5.000 ölçekli Jeolojik Harita ve Kesitlerin hazırlanması    1hektar    940 TL     
56    R31    Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Projesine esas olacak 1/1.000 ölçekli Jeolojik Harita ve Kesitlerin hazırlanması    1hektar    1.250 TL     
57    R32    Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Projesi ve Raporunun düzenlenmesi    her bir ruhsat sahası için    25.000 TL     
58    R33    Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama Faliyet Raporunun düzenlenmesi    her bir ruhsat sahası için    10.000 TL     
59    R34    Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı Belgelerinin Düzenlenmesi ve Başvurunun yapılması    her bir ruhsat sahası için    3.750 TL     
60    R35    Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi    her bir ruhsat sahası için    9.375 TL     
61    R36    Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi    her bir ruhsat sahası için    12.500 TL     
62    R37    Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Etüdü ve Raporunun düzenlenmesi    her bir ruhsat sahası için    22.000 TL     
63    R38    Jeotermal kuyuda jeolojik takip    günlük    625 TL     
64    R39    Jeotermal kuyuda sıcaklık ve basınç profili alınması ve değerlendirme raporu hazırlanması    adet    8.375 TL    Cihaz ve tüm ekipmanlar ve nakliyeleri dahildir.
65;    R40    1/1.000 ölçekli alterasyon zonlama haritasının hazırlanması (İnceleme,zonlama, örneklendirme dahil)    hektar    500 TL    x-ray, kimyasal ve izotrop analiz bedelleri bu fiyatlara dahil değildir.
66    R41    Jeotermal kuyuda üretim ve kısa süreli girişim testleri yapılması ve verilerin hidrojeolojik analizi, rapor hazırlanması    adet    3.750 TL    Test için gerekli tüm malzeme ve ekipmanlar ile bunlara ait giderler hariçtir.
67    R42    Jeotermal kaynağın rezervuar modelleme çalışması ve değerlendirmesi ile raporunun hazırlanması( jeoloji, jeofizik, jeokimya, kuyu logları, hidrojeoloji verilerin yorumlanması ve sistemin modellenmesini kapsar)    adet    31.250 TL    Çalışmalar için gerekli tüm malzeme ve ekipmanlar ile bunlara ait giderler hariçtir.
68    R43    Jeotermal ve doğal mineralli su kuyu veya doğal çıkışlarından analiz için SU örneği alınması ile analiz verilerinin jeokimyasal değerlendirmesi ve raporunun yazılması    her bir rapor için    5.000 TL    Örneklerin laboratuvara nakliyesi ve analiz bedelleri hariçtir.
69    R44    Jeotermal ve doğal mineralli su kuyu veya doğal çıkışlarından analiz için GAZ örneği alınması ile analiz verilerinin jeokimyasal değerlendirmesi ve raporunun yazılması    her bir rapor için    6.250 TL    Örneklerin laboratuvara nakliyesi ve analiz bedelleri hariçtir.
ÖNEMLİ NOT

Arama Proje ve Raporları Jeotermal akışkanın ve Doğal Mineralli suyun arandığı sahada yapılması gereken tüm çalışmaların (jeoloji harita ve kesitleri, jeofizik aletsel araştırma sonuçları, koyu logları, suyun hidrolojisi ve hidrojeokimyası v.b. )bir bütün halinde derlenerek karşılaştırılması ve sonucunda düzenlenecek raporu belirtmektedir.
İşletme Proje ve Raporları bölümünde belirtilen fiyat sadece jeoloji mühendisliği ile ilgili hizmetlerini kapsamaktadır.İşletme projesi kapsamında diğer mühendislik disiplinlerinin yapacakları çalışmalar bu fiyatın dışındadır.
Teknik Sorumlu Jeoloji Mühendisi için ödenecek ücret sadece Teknik Sorumluluğu için olup diğer hizmetleri için ayrıca ücret ödenecektir.
YERALTISUYU RAPORU HİZMETLERİ BEDELİ
70    R45    YAS Arama Belgesinin hazırlanması    Her bir kuyu için    1150 TL.    YAS Arama Belgesi; Arazi çalışması ile kuyu yerinin saptanması, Kuyu yeri koordinatlarının alınması ve haritaya işaretlenmesi, Kuyunun 500m. çevresindeki resmi ve belgeli şahıs kuyuları ile kaynakların araştırılması, Kuyu inşa ve tatbik projesinin hazırlanması ile Kuyu açılacak saha hakkında hidrojeolojik etüt yapılması ve raporlarının hazırlanması hizmetlerini kapsar.
71    R46    YAS Kullanma Belgesinin hazırlanması    Her bir kuyu için    1575 TL.    YAS Kullanma Belgesi; Arazide kuyu yerinin sondaj firmasına gösterilmesi, Gerçek kuyu yeri koordinatlarının alınması ve haritaya işaretlenmesi, Kuyu delgi çalışmasının takibinin yapılarak kuyu tatbik projesine uygun yapılamasının kontrolü,,Kuyu delgi sonrası kırıntı numune incelemesi ve gerekli aletsel testlerin yapılması, Kuyu techiz şemasının saptanması, Kuyu inkişafının takibi ve YAS hakkında bilgi toplanması, Su numunesi alımı, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması ile Kuyu Kütüğü Projesi hazırlanması hizmetlerini kapsar.
72    R47    YAS Tadil ve Yenileme Belgesinin hazırlanması    Her bir kuyu için    860 TL.    YAS Tadil ve Yenileme Belgesi; Kuyu yeri koordinatının alınması ve haritaya işaretlenmesi,, Su numunesi alımı, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması ile Kuyu Kütüğü Projesinin hazırlanması hizmetlerini kapsar.
73    R48    YAS Analiz ve Kullanabilirliğin Değerlendirilmesinin yapılması    Her bir kuyu için    360 TL.    Her bir numune için yetkilendirilmiş laboratuarda su numunesi analizin bedelini kapsar
74    R49    YAS Dinamik ve Statik Seviyesinin Belirlenmesi Amacıyla Pompa Tecrübelerinin yapılması    TL/Saat    145 TL.    Pompa tecrübe testinin takibi ve pompaj raporunun hazırlanması hizmetlerini kapsar
75    R50    Kuyu Etkileşim Raporu    Adet    500 TL.    Kuyular arasında etkileşimin bulunup bulunmadığını gösterir rapor
KUYU-AKİFER TESTLERİ VE KUYU LOGU ÖLÇÜMLERİ
a        YAS kuyu -akifer hidrolik değerlerinin belirlenmesi (pompa testlerinin yapılması)        250 /saat TL    
b        Rezistivite, Doğal Potansiyel ( SP), Gamma - Ray    metre    30 TL    
c        Gamma - Ray / Neutron    metre    20 TL    
d        Density    metre    10 TL    
e        Caliper    metre    10 TL    
f        Hız ( Vp ? Vs)    metre    20 TL    
g        Mikrodirenç    metre    10 TL    
h        Debi Ölçer    metre    10 TL    
i        Sıcaklık / İletkenlik    metre    20 TL    
j        Kuyu Eğimi    metre    10 TL    
k        Formasyon Eğimi    adet    10 TL    
l        Kuyu İçi Kamera    adet    10 TL    
m        Kuyu İçinde Statik Sıcaklık Profil Alınması Testi    adet    3600 TL    
n        Kuyu İçinde Statik Basınç Profil Alınması Testi    adet    3600 TL    
o        Kuyu İçinde Dinamik Sıcaklık Profil Alınması Testi    adet    3600 TL    
p        Kuyu İçinde Dinamik Basınç Profil Alınması Testi    adet    3600 TL    
r        Water-Loss Testi    adet    7000 TL    
s        Çok Debili Enjeksiyon Testi    adet    7000 TL    
t        Basınç Yükselim Testi (Build-Up)    adet    3600 TL    
u        Draw-Down Testi    adet    3600 TL    
v        Girişim Testi ( Bir Kuyuda Basınç Değişimi İzleme )    adet    15000 TL    
y        Tek Debili Enjeksiyon Testi    adet    3600 TL    
z        Üretim Testi (Silincer-Savak)    1.Kuyu için    7000 TL    
zz        Gaz Ölçüm Testi    İlave her    400 TL    
vz        Kuyu Sapma Ölçümü    kuyu    3000 TL    
NOT-1Su numunesi analizi yaptırılması birim fiyata dahil değildir.
NOT-2DSİ Genel Müdürlüğünce Hazırlanması Zorunlu olan Belge ve Eklerinin Hazırlanmasını kapsar.

MADENCİLİK HİZMETLERİ BEDELİ
76    R51    1/5000-1/10000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritasının Hazırlanması (görünür, muhtemel,mümkün rezerv koordinatlarının belirlenmesi)1.Grup ruhsatlarda    0-10ha. Kadar    3.625 TL.
77    R51    1/5000-1/10000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritasının Hazırlanması (görünür, muhtemel,mümkün rezerv koordinatlarının belirlenmesi)1.Grup ruhsatlarda    10-50 ha.kadar    4.750 TL.
78    R52    1/5000-1/10000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritasının Hazırlanması (görünür, muhtemel,mümkün rezerv koordinatlarının belirlenmesi)2. ve3.Grup ruhsatlarda    0-100 ha. Kadar    5.375 TL.
79    R53    1/5000-1/10000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritasının Hazırlanması (görünür, muhtemel,mümkün rezerv koordinatlarının belirlenmesi)4.grup ruhsatlarda    0-2000ha. Kadar    6.625 TL.
80    R54    1/5000-1/10000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritasının Hazırlanması (görünür, muhtemel,mümkün rezerv koordinatlarının belirlenmesi)5.Grup ruhsatlarda    0-1000ha. Kadar    5.875 TL.
81    R55    1/500 veya 1/100 Ölçekli Yer altı Maden Jeolojisi Haritasının Hazırlanması    m.    88 TL.
82    R56    1/5000 Ölçekli Maden Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması( Görünür, muhtemel, mümkün rezervlerini içeren jeolojik etüt raporları)1.Grup Ruhsatlarda    0-10 ha. Kadar    1.625 TL.
83    R57    1/5000 Ölçekli Maden Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması( Görünür, muhtemel, mümkün rezervlerini içeren jeolojik etüt raporları)1.Grup Ruhsatlarda    10-50 ha. Kadar    1.750 TL.
84    R58    1/5000 Ölçekli Maden Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması( Görünür, muhtemel, mümkün rezervlerini içeren jeolojik etüt raporları)2.ve3.Grup Ruhsatlarda    0-100 ha. kadar    2.125 TL.
85    R59    1/5000 Ölçekli Maden Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması( Görünür, muhtemel, mümkün rezervlerini içeren jeolojik etüt raporları)4.Grup Ruhsatlarda    0-2000ha.Kadar    2.875 TL.
86    R60    1/5000 Ölçekli Maden Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması( Görünür, muhtemel, mümkün rezervlerini içeren jeolojik etüt raporları)5.Grup Ruhsatlarda    0-1000ha. Kadar    2.750 TL.
87    R61    1/500 veya 1/100 Ölçekli Yeraltı Maden Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması    100 m için    940 TL.
88    R62    Maden Arama Sondaj,Yarma v.b Öneri Raporunun Hazırlanması 1. ve 2. Grup Madenler için        4.375 TL.
89    R63    Maden Arama Sondaj,Yarma v.b Öneri Raporunun Hazırlanması 3.grup madenler için        14.375 TL.
90    R64    Maden Arama Sondaj,Yarma v.b Öneri Raporunun Hazırlanması 4.ve 5. Grup Madenler için        8.625 TL.
91    R65    1/500-1/1000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritası Hazırlanması 1-a Grup Ruhsatlarda        6.000 TL.
92    R66    1/500-1/1000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritası Hazırlanması 1-b Grup Ruhsatlarda         10.000 TL.
93    R66    1/500-1/1000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritası Hazırlanması 2. ve 3. Grup Ruhsatlarda         11.500 TL.
94    R67    1/500-1/1000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritası Hazırlanması 4. ve 5. Grup Ruhsatlarda         19.375 TL.
95    R68    Sondaj Korelasyon Haritası Hazırlanması    Her yatak başına    22.000 TL
96    R69    Kaynak Tahmin ve Rezervuar Rapor Bedeli    Her Yataklanma başına    5.750 TL.
97    R70    İşletme Projesi(I ve IIa gurubu madenler için)    Ruhsat başına    6.625 TL.
98    R71    İşletme Projesi (IIb, III ve V. gurup madenler için)    Ruhsat başına    7.200 TL.
99    R72    İşletme Projesi (IV. Grup madenler için)    Her Yataklanma başına    14.375 TL.
100    R73    Fizibilite Projesi Raporu Bedeli (arazi faaliyetleri hariç)    Her Bir Yatak Grubu Başına    14.375 TL.
101    R74    Maden Arama Projesi Hazırlanması    Ruhsat Başına    5.750 TL.
102    R75    Ön İnceleme Raporu    Ruhsat Başına    2.875 TL.
103    R76    Ön Arama Faaliyet Raporu    Ruhsat Başına    5.750 TL.
104    R77    Genel Arama Faaliyet Raporu    Ruhsat Başına    7.875 TL.
105    R78    Detay Arama Faaliyet Raporu    Ruhsat Başına    10.000 TL.
106    R79    Maden Sahası Terk Raporunun Hazırlanması (Arama Ruhsatlarında)    Ruhsat Başına    1.560 TL.
107    R80    Maden Sahası Terk Raporunun Hazırlanması (İşletme Ruhsatlarında)    Ruhsat Başına    7.180 TL.
108    R81    Sevk Fişi Talep Formu Hazırlanması    Her Bir Yatak Grubu Başına    1.500 TL.
Not Madencilik hizmetlerinde; maden sondajı, örnek alımı, yarma veya oluk numunesi alınması, kimyasal analizler, sıvı kapanım analizleri fiyatın dışındadır

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPOR BEDELİ
İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu Bedeli (Gözlemsel Etütler için)
109    R82    1/100.000 veya 1/50.000 Bölge/Çevre Düzeni Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Bedeli    1 km2 alan için    2.200 TL.
110    R83    1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Bedeli    1 km2 alan için    4.375 TL.
111    R84    1/5.000 Ölçekli İmar Planına Esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu bedeli    1 km2 alan için    7.190 TL.
112    R85    1/2.000 Ölçekli İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu bedeli    25.000ha-50.000(dahil)ha alan için    187.500 TL.
113    R86    1/2.000 Ölçekli İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu bedeli    1.000ha-25.000(dahil)ha alan için    93.750 TL.
114    R87    1/2.000 Ölçekli İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu bedeli    500ha-1.000(dahil)ha alan için    37.500 TL.
115    R88    1/1.000 Ölçekli İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu bedeli    400ha-500 ha (dahil) alan için    18.750 TL.
116    R89    1/1.000 Ölçekli İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu bedeli    300ha-400 ha (dahil) alan için    16.250 TL.
117    R90    1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli    200ha-300ha (dahil) alan için    14.375 TL.
118    R91    1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli    100ha-200ha (dahil) alan için    11.875 TL.
119    R92    1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli    50ha-100ha (dahil) alan için    9.670 TL.
120    R93    1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli    25ha-50ha (dahil) alan için    8.750 TL.
121    R94    1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli    10ha-25ha (dahil) alan için    7.875 TL.
122    R95    1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli    5ha-10ha (dahil) alan için    6.875 TL.
123    R96    1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli    1ha-5ha (dahil) alan için    6.000 TL.
124    R97    1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli    1ha için (5.00-10.00m2 dahil alan için)    5.000 TL.
İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPOR BEDELİ
İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu Bedeli (Gözlemsel Etütler için)
125    R98    1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu (0-5000 m2 dahil)    2.500-5.00 m2 alan için)    4.375 TL.
126    R99    1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu (0-2500 m2 dahil)    0-2.500 m2 alan için)    3.750 TL.
Not-1 İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Bedeli (Sondaja Dayalı Etütler İçin): Gözlemsel olarak hazırlanacak olan İmar Planına Esas ölçeğine uygun Jeolojik-Jeoteknik Etüt Rapor Bedeline ilave olarak aşağıda belirtilen kalemler eklenecektir.
Sondaj ve arazide yerinde deneylerin yaptırılmasının toplam maliyeti
Muayene çukuru açtırılması toplam maliyeti.
Laboratuar deney numunelerin nakli ve deney ücretleri toplam maliyetleri
Paleosismoloji çalışmalarının toplam bedeli
Not-2 İmar Planına esas olarak hazırlanacak olan jeoteknik etüt raporlarında gerek gözlemsel olarak gerekse de sondaja dayalı olarak yapılacak çalışmalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tarafından yayımlanan Jeoloji-Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Genelgesi formata uygun raporlar düzenlenecektir. 
İMAR PLANINA ESAS OLARAK DÜZENLECEK OLAN JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

PARSEL BAZINDA YAPILAN JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI (ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ RAPORLARI)
127    R100    1. Kategoriye Giren Küçük, Basit Konut ve Atölye Türü Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli    0-500 m² Bina oturum taban alanı için    1.375 TL.
128    R101    1. Kategoriye Giren Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli    500-1.000 m² Bina oturum taban alanı için    1.875 TL.
129    R102    1. Kategoriye Giren Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli    1.000-2.000 m² Bina oturum taban alanı için    2.375 TL.
130    R103    1. Kategoriye Giren Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli    2.000 m² nin üstü bina oturum alanına sahip yapılar için    2.875 TL.
131    R104    2. Kategoriye Giren BYS 4-8 Arasında Kalan Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli    0-300 m² (Bina oturum taban alanı için)    1.625 TL.
132    R105    2. Kategoriye Giren BYS 4-8 Arasında Kalan Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli    300-600 m² (Bina oturum taban alanı için)    2.000 TL.
133    R106    2. Kategoriye Giren BYS 4-8 Arasında Kalan Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli    600-900 m² (Bina oturum taban alanı için)    2.500 TL.
134    R107    2. Kategoriye Giren BYS 4-8 Arasında Kalan Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli    900-1.200 m² (Bina oturum taban alanı için)    3.000 TL.
135    R108    2.Kategoriye Giren BYS 4-8 Arasında Kalan Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli    1.200-1.500 m² (Bina oturum taban alanı için)    3.625 TL.
136    R109    3. Kategoriye Giren BYS 1-3 Arasında Kalan Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli    0.00-300 m² (Bina oturum taban alanı için)    4.000 TL.
137    R110    3. Kategoriye Giren BYS 1-3 Arasında Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli    300-600 m² (Bina oturum taban alanı için)    4.625 TL.
138    R111    3. Kategoriye Giren BYS 1-3 Arasında Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli    600-900 m² (Bina oturum taban alanı için)    5.125 TL.
139    R112    3. Kategoriye Giren BYS 1-3 Arasında Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli    900-1.200 m² bina oturum taban alanı için    5.750 TL.
140    R113    3. Kategoriye Giren BYS 1-3 Arasında Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli    1.200-1.500 m² bina oturum taban alanı için    6.250 TL.
141    R114    3. Kategoriye Giren BYS 1-3 Arasında Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli    1500-2.000 m² bina oturum taban alanı    7.800TL.
142    R115    Pressiyometre Rapor Bedeli    10 kuyuya kadar    12.500 TL.
143    R116    Pressiyometre Rapor Bedeli    10 kuyu ve daha fazlası    18.750 TL.
PARSEL BAZINDA YAPILACAK ZEMİN VE TEMEL ETÜTLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR
İmar planına esas jeolojik, jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etüt raporlarında Uygun Alan(UA) içerisinde yer alan; bodrum kat dahil üç kata kadar olan ve toplam alanı 500m² büyüklüğü geçmeyen yapılar, basit atölye tipi yapılar, tarım ve hayvancılık amaçlı basit zirai yapılar, alt ve üst toprak seviyeleri arasında yükseklik farkının 2 m?yi geçmediği istinat yapıları ve kazı iksaları, bina ve bina türü yapılar için gerekli olan altyapı imalatları (kanalizasyon, temiz su, elektrik, doğalgaz vb.) 1. Kategori içinde değerlendirilecek olup, araştırma çukuruna dayalı Gözlemsel etüt raporları kabul edilecektir.

İmar Planına Esas jeolojik, jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etüt raporlarında yapı yapılmasında sakınca görülmeyen alanlarda inşa edilen Bina Yükseklik Sınıfı (BYS) 4-8 arasında kalan yapılar, yüzeysel (tekil, sürekli veya radye) temeller, zemin iyileştirmesi gerektiren yapılar, kazıklı derin temeller, alt-üst seviye farkı 2 m?yi geçen istinat yapıları, dolgular, seddeler, zemin veya kaya ankraj ve bulonları gibi yapı veya yapı kısımları 2. Kategori içinde değerlendirilecek olup, sondaj, arazide yerinde deneyler ve laboratuvar çalışmalarına dayalı hazırlanan raporlar kabul edilecektir.

Kategori 1 ve 2?ye girmeyen tüm binalar, özel veya büyük risk taşıyan, çok büyük açıklıklı, özel taşıyıcı sistemli, alışılmamış ve/veya karmaşık yük durumlarına sahip yapılar ile Bina Yükseklik Sınıfı (BYS) 1-3 arasında kalan yapılar ile Mühendislik tasarımı için alışılmamış ve ender olarak karşılaşılan problemli zemin koşulları, çok gevşek-gevşek kum-çakıl ve çok yumuşak-yumuşak kil zeminler, sahaya özel değerlendirme ve araştırma gerektiren zemin koşulları (turba, yüksek organik içerikli, karstik bölgeler, zemin profilinde ani yanal değişimli, çöken zeminler, sıvılaşabilir zeminler, hassas killer, kalın kontrolsüz yapay dolgu alanları, doğal radyoaktivite ve tehlikeli gaz çıkışları vb.), tasarıma ilişkin çok özel deneysel yöntemleri ve model çalışmalarını gerektiren, özel hesap, irdeleme ve yorum gerektiren işler, ayrı araştırmalar veya özel önlemler gerektiren, muhtemel kütle hareketleri ya da sürekli zemin hareketleri içeren sahalar bu kategori içindedir. BYS (Bina Yükseklik Sınıfı) 1-3 arasında kalan yapılar, yerleşim bölgelerinde civar yapıları etkileyebilecek çok bodrumlu derin kazılar, ağır dinamik yük etkisi altındaki makine temelleri, zararlı kimyasal maddeler içeren ve depolayan tesisler, silolar bu kategoriye giren işlere örnektir
? 1.Kategoriye giren yapılarda;
a) 0-500m² (500m² alan dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az üç adet muayene çukuru açtırılacaktır. 
b) 500-1000m² (1000m² alan dahil) taban alanına sahip basit atölye tipi yapılar ile zirai yapılarda temel taban kotundan itibaren en az dört adet muayene çukuru açtırılacaktır. 
c) 1000-2000m² (2000m² alan dahil) taban alanına sahip basit atölye tipi yapılar ile zirai yapılarda temel taban kotundan itibaren en az beş adet muayene çukuru açtırılacaktır. 
d) 2000m² geçen tek katlı zirai yapılarda her 1000m² ilave yapı alanı için bir adet araştırma çukuru açmak gereklidir. 
- Muayene çukurlarının derinliği temel taban kotundan itibaren en az 2.00m olacak şekilde planlanacak olup, Araştırma çukurundaki zemin ve kaya tanımlamaları TS EN ISO 14688-1,14688-2,14689-1 standartlarına uygun olarak yapılacaktır. 
-2.ve 3.Kategoriye giren yapılarda;
a) 0-300m² (300m² dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az üç adet 20.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır.
b) 300-600m² (600m² alan dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az dört adet 20.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır. 
c) 600-900m² (900m² alan dahil) ) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az beş adet 20.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır. 
d) 900-1200m²(1200m² alan dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az altı adet 20.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır. 
e) 1200-1500m² (1500m² alan dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az yedi adet 20.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır. 
f) 1500-2.000m² (2000m² alan dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az sekiz adet 20.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır. 

-2000m² ve üstü yapılarda sondaj sayıları m² binanın dilatasyonla ayrılıp ayrılmadığı, projenin büyüklüğü ve yüksekliği, binanın temele aktardığı yük vb. hususlar göz önüne alınarak artırılmalıdır. 
- Sondajlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapılar İçin Temel Sondajları Teknik Şartnamesine ve TS EN ISO 22475-1 standardına uygun olarak yapılacaktır. 
- Zemin birimlerin arazideki dağılımı, planlanan yapı temelinin boyutları, derinliği ve zemine aktardığı yükler ile çevre yapılar vb. gibi unsurlar dikkate alınarak, sondaj sayısı üçten az olmamak üzere belirlenmeli, yapının taban alanının her 500 m² artışında bir sondaj ilave edilecek şekilde planlaması ve yapılmasına dikkate edilecektir. 
- Sondajlar, dilatasyonla ayrılmış geniş oturma alanına sahip yapılarda, dilatasyonla ayrılan her bloğun altına en az bir adet gelecek şekilde planlanmalıdır. 
- Sondaj derinliklerinin, yapı etki bölgesi içindeki tüm zemin birimlerini kapsadığından emin olunmalıdır. Sondajlar, yürürlükteki Türkiye Bina Deprem Yönetmelik ve Çevre ve şehircilik Bakanlığınca yayınlanan Formata göre binanın temel taban kotundan en az 20 m, sıvılaşabilir zeminler için 20 m, kazıklı temel gerektiren yapılar için kazık çapının 5 katı veya kazık ucunun soketleneceği derinlikten az olamayacağı kabulü ile planlanmalı ve yapılmalıdır. Ancak hedeflenen sondaj derinliklerinden önce kaya birimler ile karşılaşılması durumunda; ayrışmış kaya (W3, W4 ve W5) içinde 5.00m sağlam kaya (W1 ve W2) içinde ise 3.00 m. ilerledikten sondaj bitirilmelidir. 
- 10 kat ve üstü yüksek yapılarda her 5 katta bir sondaj derinliği 3 er metre arttırılır. Ancak kat yüksekliğinden bağımsız olarak 50 m?nin üzerinde temel sondajının yapılmasına ihtiyaç duyulmamaktadır 
- Şev duraylılığı sorunları görülen alanlarda; şevin geometrisi, olası kayma daireleri vb dikkate alınarak sondajlar planlanmalıdır. 
- Topoğrafik olarak eğimli arazilerde yapılacak yapılarda sondaj derinlikleri, yukarıda belirtildiği üzere, temel tasarımına esas olacak ve bina yüklerinin etkilediği zemin birimlerini kapsayacak şekilde planlanmalıdır. 
- Sondajlardan alınan örnekler üzerinde yapılan gözlemler, alınan deney örnekleri ile arazi deney sonuçları sondaj logu formuna işlenerek raporda sunulmalıdır 
- Sondaj loglarında verilen litolojik tanımlamalarda ISO TS 710 serisi standartlarında belirlenmiş semboller kullanılmalı, sondaj yerlerinin kot ve koordinatları, sondaj makinesinin türü, trafik tescil veya ruhsat tarihi, sondörün adı ve soyadı, sondajın başlangıç ve bitiş tarihleri, hava durumu, yeraltı suyuna ilişkin olarak sondajlar sırasında ve sondajların tamamlanmasından sonra en az 7 günlük süreyle yapılan gözlemler, zemin birimlerinin düşey yöndeki değişimleri, zemin tanımlamaları, deneyler için alınan örneklerin kalitesi ve sınıfı (örselenmiş veya örselenmemiş), arazide yapılan deneyler, sondajdan sorumlu olan ve logu hazırlayan jeoloji mühendisi tarafından TSE standartlarına göre düzenlenmeli ve imzalanarak raporda sunulmalıdır. 
- Sondaj kuyuları, çeperlerindeki göçmeler ile yüzeyden düşebilecek parçalar nedeniyle sondaj kuyularının kapanmasının önlenmesi amacıyla kuyu tabanına kadar alt kısmı delikli PVC boru indirilerek kuyu borulanmalıdır. Kuyu ağzına beton kapak yapılmalı, böylece uzun süreli yeraltı suyu seviyesi ölçümü yapılmasına olanak sağlanmalıdır 
- Sondajlar sırasında alınan örnek veya karotların TSE Standartlarına göre alınması, muhafaza edilmesi ve fotoğraflarının çekilmesi gerekli olup, yapılan bu işlemler raporda sunulmadır. -Sondaj verisiyle çizilen kesitlerde sondaj yerleri gösterilmeli, jeolojik veriler kesitte farklı renklerde verilmeli, yeraltısuyu seviyesinin en düşük ve en yüksek kotları açık bir şekilde gösterilmelidir. 
- Bir parselde birden çok yapı yapılıyor ise; parseldeki her yapı bloğu için İçişleri Bakanlığının 15.08.2012 tarih ve 28385 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ KULLANILMASINA İLİŞKİN MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ?ne uygun olarak ayrı ayrı zemin ve temel etüt raporu düzenlenir. Bu tür yapılaşmalarda her blok altına 1 Kategoriye giren yapılar için ilk yapı bloğu için üç, diğer her bir blok için en az bir adet muayene çukuru açtırılır.2.ve 3.Kategoriye giren yapılarda ise 1.blok için üç, diğer her bir ilave blok için ise en az bir adet sondaj yapılmak suretiyle gerekli incelemeler yapılır. 
- Bir parselde birden çok yapı var ise; parseldeki ilk beş yapı için rapor yazın bedelinin %20?si, on yapı bloğu var ise; rapor yazım bedelinin %30?u, bir parselde ondandan çok yapı bloku var ise rapor yazım bedelinin %50? si baz alınarak hesaplama yapılır ve faturalarda buna göre düzenlenir. 
- Sondaj makinesinin girmeyeceği kadar dar ve küçük olan arsalar ile topoğrafik eğimi yüksek arsalarda TMMOB JMO Mesleki denetim görevlileriyle birlikte arsa üzerinde yapılacak inceleme sonucu düzenlenecek bir tutanak ile arsada sondaj yapılmasının mümkün olmadığının tespiti halinde, arsa için düzenlenen gözlemsel etüt raporu kabul edilir. Ancak düzenlenen tutanak rapor ile birlikte odaya verilir. 
- Yapılan hizmete ilişkin faturalar; yukarıda belirtilen kategorilere göre bina taban alanı baz alınarak belirlenen muayene çukuru sayısı ile sondaj adedi baz alınarak düzenlenir. Hesaplamaya aykırı faturalar kabul edilemez. 
- Sondaj ve muayene çukurları lokasyonları; yapı için düzenlenen vaziyet planı, vaziyet planının bulunamaması durumunda ise plankote üzerinde gösterilmesi ve rapor ekinde sunulması zorunludur. 
- Düzenlenecek raporlarda yapılacak yapının hangi kategoride bulunduğu ve binanın taban alanının belirtilmesi raporu düzenleyene ait olup, bunun belirtilmediği raporlar mesleki denetim görevlilerince iade edilecektir. 
- Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla yapılacak zemin araştırmalarında, ikiden az olmamak ve zemin birimlerinin litolojik özellikleri ile binadan zemine aktırılan yükler dikkate alınmak koşuluyla, sondaj derinlikleri ve sayısı belirlenmelidir. 
- Etüt ve proje müellifleri, ilgili idareler ve yapı denetim kuruluşları sondajlar sırasında işçi sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamındaki gerekli önlemleri almakla sorumludur. 
- Hazırlanacak zemin ve temel etüt raporları; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Bina ve Bina Türü Yapılar İçin Zemin ve Temel etüdü Raporu Genel Formatına uygun olarak düzenlenecektir.

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILARIN KATEGORİK SINIFLAMASI AŞAĞIDA BELİRTİLEN GENEL İLKELER BAZ ALINARAK DEĞERLENDİRİLİR. 
Kategori 1: 
Yapılar Yönünden;
Bu kategoride küçük ve basit yapılar yer alır. Risk mal ve can güvenliği bakımından ihmal edilebilir düzeydedir. Bu yapıların etüdü ilgili mühendis tarafından; deneyim, gözlem, standartların ve kabul görmüş tablo verilerinin kullanımı suretiyle gerçekleştirilebilir( arazide gözlem çukuru açıp gözlemek, çevrede mevcut kazı, kanal v.b.gibi zemin yapısını gösteren yerleri incelemek, varsa civardaki yapıların durumunu incelemek v.b.) 
Zemin Koşulları Yönünden:
Düz veya çok eğimli olmayan tabii sahalardır. Şişme veya yüksek oturma potansiyeli gösteren zeminler, yumuşak veya gevşek veya organik madde içeren veya daha önce karşılaşılmamış değişik nitelikli zeminler ile tekniğine uygun olarak sıkıştırılmamış dolgular bu kategori içinde değildir. 
Civar Yapılar Yönünden:
Komşu yapılara, altyapı şebeke sistemine (su, kanalizasyon, tabi gaz, telefon, elektrik v.b.) zarar riski olmamalıdır. 
Yer Altı Suyu Yönünden:
Su tablası altında kazı yapılmamalı veya su tablası altında kazı yapmanın hiç bir sorun yaratmayacağı deneyimle söylenebilmelidir. 
Depremsellik Yönünden:
Deprem riski düşük veya depreme hassas olmayan yapılar. 
Çevre Yönünden:
Hidroloji, tabii bitki örtüsü, yüzeysel su rejimi, toprak kayması, zemin çökmesi v.b.sorunlar olmamalıdır.
Kategori 2: 
Yapılar Yönünden;
Bu kategoride anormal risk taşımayan, alışılmamış unsurlar içermeyen, analiz ve hesap gerektiren fakat klasik metotlarla zemin ve temel tasarımı tamamlanarak yapımı gerçekleştirilebilen yapılar ve temeller yer alır.
Zemin Koşulları Yönünden:
Temel tasarımı için gerekli zemin parametreleri alışılmış arazi ve laboratuar çalışmaları ile bulunabilmelidir.( standart penetrasyon, arazi permeabilite deneyleri, konsolidasyon, tek veya üç eksenli basınç deneyleri, elek analizi v.b.gibi) 
Civar Yapılar Yönünden:
Kazılar, kazıklı temel inşaatları, yer altı suyu seviyesinin indirilmesi ve drenaj gibi faaliyetlerin civar yapılara zararlı olamayacağı söylenebilmelidir. 
Yer Altı Suyu Yönünden:
Bu kategoriye giren işlerde, yer altı su seviyesinin indirilmesi uygulamalarında meydana gelebileceği aksamalar civar yapılar veya yük taşıyan tabakalar için herhangi bir uyarı veya önlem gerektirebilecek riskleri taşımamalıdır.
Depremsellik Yönünden:
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelikte önerilen standart yöntemlerle projelendirilebilen dinamik zemin-yapı etkileşimi analizi veya özel bir analiz ve çalışma gerektirmeyen yapıların zemin ve temel etüdü bu kategoriye dahildir.
Çevre Yönünden:
Çevreye etki bakımından özel önlem gerektirmeyen, çevre ile ilgili sorunların bu konudaki alışılmış yöntemlerle çözülebildiği işler bu kategori kapsamındadır.

Kategori 3: 
Yapılar Yönünden;
Bu kategoride özel veya büyük risk taşıyan, çok büyük açıklıklı, özel taşıyıcı sistemli, alışılmamış ve/veya karmaşık yük durumlarına sahip yapılar yer alır.
Zemin Koşulları Yönünden:
Zor zemin koşulları, mühendislik tasarımı için alışılmış olmayan deneyler ve/veya hesap metotları ile özel irdeleme ve yorum gerektiren işler bu kategori içindedir.
Civar Yapılar Yönünden:
Civar yapılar yönünden risk olasılığı taşıyan tüm işler.
Yer Altı Suyu Yönünden:
Değişken permeabiliteye sahip tabakaların, değişik su tablalarının bulunması gibi yer altı suyundan kaynaklanan riskleri taşıyan durumlar. 
Depremsellik Yönünden:
Yüksek deprem riski olan bölgelerdeki depreme hassas olan özel yapılar.
Çevre Yönünden:
Çevre yönünden zor ve karışık sorunlara neden olabilecek işler. 

PALEOSİSMİK ÇALIŞMA HİZMET BEDELLERİ
Sıra No    Kodu    İşin Adı    Birimi    Fiyatı
130    R106    Paleosismolojik Hendek Yeri Tespiti ve Hendek Açılması    Adet    10.000 TL
131    R107    Paleosismolojik Hendek loglama    Adet    6.500 TL
132    R108    Paleosismolojik Hendek Yorumlama ve Değerlendirme Raporu    Adet    6.500 TL
133 

Yorumlar

  • 2/5

    Bu kadar formaliteyi görünce kuyu açma fikrinden vazgeçtim.

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Kuruluş - 2010 sondajcilar.com her hakkı saklıdır.