RPM Sondaj Ekipmanları
Genel Haberler

2023 yılı sondör yeterlilik belgesi yapılacak

30/01/2023, 14:38

TC TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun ile bu kanunun 20. maddesine göre hazırlanan Yeraltısuları Tüzüğü' nün 9. maddesi ve Yeraltısuları 
Teknik Yönetmeliğinin 2 maddesi gereğince yeraltısuyundan içme, kullanma, sulama ve diğer 
maksatlar için inşa edilecek Su Sondaj Kuyusu, galeri- tünel, keson kuyu, drenaj ve kehrizlerde 
çalışacaklar için 2023 yılında aşağıda belirtilen dallarda; 
1- I. Sınıf Rotari Sondörlüğü Yeterlik Belgesi
2- L. Sınıf Darbeli Sondörlüğü Yeterlik Belgesi
3- I.Sınıf Galeri-Tünelci-Kuyucu Yeterlik Belgesi
4- II. Sınıf Rotari Sondörlüğü Yeterlik Belgesi
5- II. Sınıf Darbeli Sondörlüğü Yeterlik Belgesi
6- II. Sınıf Galeri-Tünelci-Kuyucu Yeterlik Belgesi
7- Hafif Araç Sondörlüğü Yeterlik Belgesi 
sınavları yapılacaktır.
Sınavlar iki ilde yapılacak olup l. sınava giremeyen veya ilk sınavda başarısız olanlar 2.sınav 
yerinde sınava katılabileceklerdir. Sınavlar sözlü ve yazılı olmak üzere 2 aşamada 
gerçekleşecektir.
SINAV TARİHİ VE YERİ
1. Sınav Yeri: DSİ 6. Bölge Müdürlüğü /ADANA Tesisleri
 Yazılı Sınav Tarihi: 28 / ŞUBAT / 2023
 Sabah oturumu: 09:30
 Öğleden sonra oturumu: 14:30
Sözlü Sınav Yeri: DSİ 5. Sondaj Sb. Müd./ADANA Tesisleri
Sözlü Sınav Tarihi ve Saati: 01 / MART / 2023 saat: 09:30
Yazılı ve Sözlü sınav Değerlendirme Tarihi: 02 / MART /2023
Sonuçların açıklanması: 03 / MART / 2023
Son Başvuru Tarihi: 10 / ŞUBAT / 2023
2. Sınav Yeri: DSİ 21. Bölge Müdürlüğü / AYDIN Tesisleri
Yazılı Sınav Tarihi: 14 / MART / 2023
Sabah oturumu: 09:30
Öğleden sonra oturumu: 14:30
 Sözlü Sınav Yeri: DSİ 15. Sondaj Sb. Müd. /AYDIN Tesisleri 
 Sözlü Sınav Tarihi ve Saati: 15 / MART / 2023 saat: 09:30
Yazılı ve Sözlü sınav Değerlendirme Tarihi: 16 / MART / 2023
Sonuçların açıklanması: 17 / MART / 2023
Son Başvuru Tarihi: 24 /ŞUBAT / 2023
Sınav saatinden 30 dakika önce sınav merkezinde kimliğiniz ile birlikte hazır bulununuz.
YAZIŞMA ADRESİ VE İLETİŞİM NUMARASI
DSİ Genel Müdürlüğü Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı
 Mustafa Kemal Mahallesi, Anadolu Bulvarı No: 9 PK: 06530 Çankaya/ANKARA